ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կիլիկյան Հայաստանի և հոգևորասպետական միաբանությունների փոխհարաբերությունների պատմությունից
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2013թ., 116 էջ + 12 էջ ներդիր, երկրորդ հրատ. (ֆրանսերենից թարգմ.՝ Վ. Պետրոսյանի)
Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն