ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով : Նյութերի ժողովածու /Խմբ. խորհ.՝ Հ.Լ. Սարգսյան և ուրիշ.; Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2013., 210 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ