ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեթոդական ուղեցույց ուսանողների գիտելիքների ստուգման ու գնահատման եղանակների և ընթացակարգի վերաբերյալ
Ուղեցույց, խմբ. Վ. Գաբրիելյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 32 էջ

ISBN 978-5-8084-1927-8

Ուղեցույցում մանրամասն ներկայացվում է գիտելիքների ստուգման մեթոդների, հատկապես գրավոր աշխատանքների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման ողջ ընթացակարգը` ԵՊՀ կանոնակարգին համապատասխան:

Ուղեցույցը նախատեսված է ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դասախոսների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն