ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ծ.Ի. Ադամյան
Ս.Մ. Մինասյան
Արյունաբանություն
Ակադեմիական գրականություն
Արյունաբանություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 268 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն