ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աղինյան Ա. Հ.
Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն
Ակադեմիական գրականություն
Էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն
Ուս. մեթո­դական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 56 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Աշխարհագրություն