ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խնդրագիրք Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք դասընթացի
Ընդհանուր մաս, 2-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., 2011, 256 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն