ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր
Ժողովածու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, պատ. քարտ.՝ Գարիկ Մկրտչյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 280 էջ

ISBN 978-5-8084-1958-2

Ժողովածուն ներառում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2014թ. մայիսի 25-ին կայացած հանրապետական գի­տական կոնֆերանսի զեկուցումների նյութերը՝ հոդվածների տեսքով: 

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն