ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանագություն
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 142 էջ

ISBN 978-5-8084-1954-4

Սույն աշխատանքը ընդգրկում է անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում` առանձնակի կարևորելով անձի մասնագիտական գործունեությունը:

Աշխատանքում ներառված են նաև անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատման մեթոդիկաները, որոնք օգտագործվել են լայնածավալ հետազոտությունների իրականացման համար:

Կոլեկտիվ մենագրությունը կիրառելի է հոգեբանության ոլորտում մասնագիտական կրթության, տեսական և գործնական դասընթացների մշակման, բուհերի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների, մասնագետների, ասպիրանտների և հարակից այլ գիտակարգերի մասնագետների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հոգեբանություն