ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 454 էջ

ISBN 978-5-8084-1981-0

Ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի կազմակերպած «Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում» միջազգային գիտաժողովի (1-3 հոկտեմբերի 2013) նյութերը, որոնցում բազմակողմանիորեն ներկայացվում և մեկնաբանվում են Նիցշեի հարուստ ժառանգության կապերն ու առնչությունները արդի մշակույթի հետ

Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն