ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գալստյան Ա. Ս.
Ժամանակակից հայոց լեզու. բառապաշար
Ակադեմիական գրականություն
Ժամանակակից հայոց լեզու. բառապաշար
Գործնական աշխատանքեր / Խմբ. Լ. Թելյան.,Երևան : ԵՊՀ հր, 2010., 48 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն