ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում
Խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 44 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն