ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «Արտաքին քաղաքական տեղեկատվության վերլուծություն» դասընթացի ծրագիր
Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «Արտաքին քաղաքական տեղեկատվության վերլուծություն» դասընթացի ծրագիր
Կազմ. Ա. Սաֆարյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010
Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն