ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Իմիջի հոգեբանություն
Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի դասընթացի ուս. ծրագիր (կազմ. Է. Ասրիյան), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 22 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Հոգեբանություն