ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Խոլիներգիկ սինապսների վրա ազդող դեղեր
Ուսումնամեթոդական աշխատանք «Դեղաբանության հիմունքներ» առարկայից / Կազմ.՝ Ա.Վ. Գեոլչանյան; Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2010., 43 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա