ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
Հատոր 2., բնական գիտություններ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 206 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն