ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գաբրիելյան Վ. Պ.
Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
Ակադեմիական գրականություն
Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
Ուս. մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 186 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա