ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
Հատոր 5. Աստվածաբանություն, Ժուռնալիստիկա, Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն, Եր.,ԵՊՀ հրատ.,2010,348 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ