ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի և հիմ­­նարար ա­զա­տու­թյուն­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան եվ­րո­պա­կան չա­փա­նիչ­­­­ների կի­րա­ռու­մը ՀՀ ք­րե­ա­կան դա­տա­վա­րու­թյու­նում
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 272 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն