ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլիտերնո Ջ.
Մելիքյան Ռ.
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն
Ակադեմիական գրականություն
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն
Ուսումնական ձեռնարկ / Խմբ.՝ Գ. Ղազինյան, 3-րդ հրատ. փոփոխությունն. ու լրացումներով, Երևան ԵՊՀ հրատ, 2010, 300 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն