ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգա­վորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
Ակադեմիական գրականություն
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգա­վորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
Հեղինակային խումբ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 84 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ