ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Նուկլեոֆիլ վերախմբավորումներ էլեկտրոնադեֆիցիտային կենտրոնների մոտ
Ուսումնամեթոդական աշխատանք «օրգանական քիմիա», Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 24 էջ (կազմ. Գ. Թոքմաջյան)
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա