ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ անտառային գեոհամակարգերի տարածաժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախընդիրները
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010
Ակադեմիական գրականություն | Աշխարհագրություն