ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս.Գ. Սարգսյան
Ա.Ս. Հովակիմյան
Տվյալների կառուցվածքներ
Ակադեմիական գրականություն
Տվյալների կառուցվածքներ
Ուսումնական ձեռնարկ / Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2010, 188 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա