ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք
Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք
Ընդ­հա­նուր մաս (հինգերորդ հրատա­րա­կություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով), (հեղ. խումբ), ԵՊՀ հրատ., 2011, 544 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն