ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կենսածին նյութեր
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 20 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա