ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հռոմեական մասնավոր իրավունք
Ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ հրատարակություն), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 216 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն