ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գ.Վ. Միքայելյան
Զ.Ս. Միքայելյան
Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ
Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ
ՈՒսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2011, 154 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա