ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լ.Խ. Մուրադյան
Ա.Ս. Զեյթունյան
Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները
Ակադեմիական գրականություն
Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ., 2011, 102 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Ֆիզիկա