ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Դիլբանդյան Ս.Ա.
Քրեական դատավարության խնդիրների ժողովածու
Ակադեմիական գրականություն
Քրեական դատավարության խնդիրների ժողովածու
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013 թ.
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն