ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա.Վ. Վարդանյան
«Քարոլորտային սալերի» տեկտոնիկայի հիմնադրույթները
Ակադեմիական գրականություն
«Քարոլորտային սալերի» տեկտոնիկայի հիմնադրույթները
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2011, 26 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Աշխարհագրություն