ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական ստատիստիկայի մեթոդների կիրառությունն անալատիկ քիմիայում
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 32 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա