ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
1912-1913 թթ. բալկանյան պատերազմները և հայերը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014. - 502 էջ + 8 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-1910-0

Գրքում ներկայացված է Բալկանյան երկու պատերազմների նկարագրությունը և հայերի մասնակցությունը այդ իրադարձություններին` գերազանցապես ժամանակի հայկական մամուլի հրապարակումների, հայերեն և ռուսերեն գրկանության, բուլղարերեն առանձին հետազոտությունների, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բուլղարիայի արխիվներում պահպանվող փաստա թղթերի ու նյութերի հիման վրա:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն