ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ինֆինիտիվի տիպաբանությունը
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015, 240 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն