ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վիմագրերը որպես Հայաստանի քաղաքական պատմության սկզբնաղբյուրներ (IX-XIV դդ.)
Երևսն ԵՊՀ հրատ., 2015.- 240 էջ

ISBN 978-5-8084-1949-0

Գրքում IX-XIV դարերի հայոց քաղաքական պատմությունը ներկայացվում է վիմական սկզբնաղբյուրների հիման վրա: Հեղինակի կողմից կատարվել են բազմաթիվ պատմագիտական ճշգրտումներ, բացահատվել իրողություններ, երևան հանվել իրադարձություններ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով տեղ չեն գտել մատենագրության մեջ:

Նախատեսվում է միջնադարյան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրությամբ զμաղվողների, հումանիտար կրթաճյուղերի ուսանողների և ընթերցողների լայն շրջանների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն