ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 116 էջ

ISBN 978-5-8084-1942-1

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելու արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական սկզբունքների և փորձի հետ, նրանց մոտ զարգացնելու ժամանակակից հակակոռուպցիոն գործընթացների ինքնուրույն ուսումնասիրության կարողություններ և հմտություններ:

Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի քաղաքագիտության բաժինների ուսանողների համար: Կարող է օգտակար լինել նաև հումանիտար այլ ֆակուլտետների ուսանողների, մասնավորապես միջազգայնագետների, իրավաբանների, սոցիոլոգների, պատմաբանների և քաղաքագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցասերների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ