ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աստղային դինամիկա
Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-1972-8

Ձեռնարկը կազմված է Աստղային դինամիկա առարկայի ներկա ծրագրերին համապատասխան, ընդգրկում է նրա բոլոր բաժինները: Նրանում հաշվի են առնված այդ ոլորտում գրեթե բոլոր վերջին ձեռքբերումները:

Նախատեսված է մագիստրոսների, ասպիրանտների, դասախոսների համար:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ