ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-1956-8

Ձեռնարկում ներկայացված են ֆինանսական ռիսկերի նկարագրությունը, ինչպես նաև այն գնահատելու և կառավարելու ժամանակակից մեթոդները:

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է մագիստրանտների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև դասախոսների, ասպիրանտների, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր գործնականում զբաղվում են ռիսկերի կառավարմամբ։

Դասագրքեր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ