ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարսի մարզի բնակչությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, 80 էջ

ISBN 978-5-8084-1986-5

Մենագրությունը ներկայացնում է Կարսի մարզի ժողովրդագրական պատմությունը 1877-1917 թթ., երբ մարզը եղել է Ռուսական կայսրության կազմում: Աշխատանքում վեր են հանված մարզի վարչատարածքային բաժանումների և ժողովրդագրական բնութագրիչների, հատկապես՝ բնակչության էթնիկական կազմի փոփոխությունները և դրանց պատճառները:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել պատմաբանների, պատմական աշխարհագրությամբ և ժողովրդագրությամբ զբաղվողների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն