ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պատմագիտական ուսումնասիրություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 384 էջ

ISBN 978-5-8084-1926-1

Պատմագիտական ուսումնասիրությունների սույն ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ հիմնադիր դասախոսներից մեկի՝ Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Հակոբ Զորյանի (1894-1942)՝ միջնադարյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններին ու հայ պատմագրությանը նվիրված ուսումնասիրությունները: Հավելված բաժնում տրվում են պատմաբանի հրապարախոսության առանձին միավորներ: Նման ընդգրկումով ու բովանդակությամբ Հակոբ Զորյանի կյանքն ու գործն առաջին անգամ է ներկայացվում:


Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն