ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ
Գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 248 էջ

ISBN 978-5-8084-1985-8

Մ. Մալխասյանի գիտական հոդվածների ժողովածուի առաջին գրքում ներկայացվում են 2008-2013 թթ. հեղինակի հրատարակած մոտ 40 հոդվածներից և հոդվածաշարերից 21-ը, որոնք հիմնականում նվիրված են պատմական ժողովրդագրության, հայ սփյուռքի պատմության ու աշխարհագրության հիմնախնդիրներին:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն