ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անցյալ կատարյալ ժամանակը հայերենում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 178 էջ,

ISBN 978-5-8084-1929-2

Գիրքը նվիրված է սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակի պատմական ուսումնասիրությանը: Բաղկացած է չորս գլուխներից՝ անցյալ կատարյալ ժամանակը գրաբարում, միջին հայերենում, բարբառներում և արևելահայ ու արևմտահայ գրական լեզուներում:

Քննության է ենթարկված նաև կատարյալի ծագման հարցը:

Նախատեսված է բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողների, ուսուցիչների, լեզվաբանների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայոց լեզվի պատմության հարցերով

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ