ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աշխարհաքաղաքականություն
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2010-6

«Աշխարհաքաղաքականություն» (գեոպոլիտիկա) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնների ներկայացրած կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ