ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մովսես Բաղրամյան. «Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը»
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2006-9

Աշխատությունը նվիրված է հայ քաղաքական հրապարակախոսության հիմնադիր Մովսես Բաղրամյանի տեսական ժառանգության ուսումնասիրությանը:

Առաջին անգամ ներկայացվում է Մադրասի հասարակական-քաղաքական խմբակի գործունեությունը, վերլուծվում քաղաքական հրապարակախոսության առանձնահատկությունները, ի հայտ բերվում Մ. Բաղրամյանի ազգակերտման և ազգային գաղափարախոսության ուշագրավ դրույթները:

Աշխատությունը նախատեսված է հայ հասարակական-քաղաքական մտքի պատմությամբ, հայ քաղաքական հրապարակախոսության և ազգային-ազատագրական շարժումն երի պատմության ու տեսության հարցերով զբաղվողների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն