ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում
Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 198 էջ

ISBN 978-5-8084-2004-5

Ա.Մանուկյանի «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում» ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի քաղաքագիտության բաժինների ուսանողների համար: Այն նպատակ է հետապնդում անհրաժեշտ գիտելիքներ հաղորդել ուսանողներին նորագույն ժամանակների քաղաքական տեսությունների մասին, նրանց մոտ զարգացնելու ժամանակակից քաղաքական կյանքի ինքնուրույն ուսումնասիրության կարողություններ և հմտություններ: 

Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև հումանիտար այլ ֆակուլտետների ուսանողների, մասնավորապես պատմաբանների, միջազգայնագետների, սոցիոլոգների, հոգեբանների և ուր., ինչպես նաև քաղաքագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցասերների համար:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ