ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Thoughts - the Shadows of Our Feelings (English for students of Philosophy and Psychology)
Textbook, Yerevan, YSU Press, 2015, 352 p.

ISBN 978-5-8084-2036-6

Դասագիրքը բաղկացած է 21 տեքստերից, բառարանից և բազմաբնույթ վարժություններից, որոնք կնպաստեն ուսանողների մասնագիտական խոսքի գրավոր և բանավոր ունակությունների զարգացմանը:

Դասագիրքը նախատեսված է Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի II կուրսի և մագիստրոսների համար: Տեքստերում շոշափվում են փիլիսոփայության և հոգեբանության ակտուալ հարցեր: 

Հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում գրախոսներին՝ օգտակար խորհուրդների համար:

Դասագրքեր | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ