ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անցյալի ապագան
Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, խմբ. Ա. Առաքելյան Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 114 էջ

ISBN 978-5-8084-2042-7

Ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի կողմից 2014 թ. նոյեմբերին կազմակերպած «Հայոց ցեղասպանությունն արտասահամանյան գրականության մեջ և արվեստում» գիտաժողովի նյութերը:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն