ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ շրջանավարտների բավարարվածությունը ստացած կրթությունից. համեմատական վերլուծություն (2011-2013 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 160 էջ

ISBN 978-5-8084-1997-1

Սկսած 2009 թվականից՝ ԵՊՀ- ում անցկացվում են շրջանավարտների՝ Համալսարանում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ հարցումներ, որոնք ԵՊՀ որակի ապահովման ներքին համակարգի կարևոր բաղադրիչներ են: Հարցումներին մասնակցում են բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտները: Նրանց անկախ գնահատումները նպաստում են Համալսարանի գործունեության տարբեր ասպեկտների որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկմանն ու իրականացմանը: 

Սույն հետազոտությունում ներկայացվում են 2011-2013 թթ. ԵՊՀ շրջանավարտների՝ Համալսարանում ստացած կրթությունից բավարարվածության վերաբերյալ գնահատումների վերլուծությունը: 

Աշխատանքը նախատեսված է կրթության հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանությամբ և տվյալների վերլուծությամբ հետաքրքրվողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն