ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա
Խմբ. Ար. Ս. Ալեքսանյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, 352 էջ

ISBN 978-5-8084-1934-6

Միջգիտակարգային սույն հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի մշակմանն ու համեմատական վերլուծությանը: Աշխատանքը ներառում է ներերկրային և միջերկրային վերլուծություններ: Ներերկրային վերլուծությունն ընդգրկում է 1995-2012թթ. ութ պետությունների ժողովրդավարության վրա ազդող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, կրթական և առողջապահական գործոններն ու ոլորտները: Միջերկրային վերլուծությունն ընդգրկում է 2012թ. և 2013թ. Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը պայմանավորող գործոնների համեմատական ցուցանիշները: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծությունը նախատեսված է գիտահետազոտական կենտրոնների, գիտնականների և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն