ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր Ե
Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 518 էջ

ISBN 978-5-8084-2026-7

Երկերի այս հատորում զետեղված է Մանուկ Աբեղյանի «Հայոց լեզվի տաղաչափությունը» գիրքը, որում հեղինակը զգալի անդրադարձ է կատարել չափածո բանաստեղծության զարգացմանը, ինչպես ձևի, այնպես էլ բովանդակության առումներով:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն