ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ. Մ. Արծրունի
Մարդակազմություն
Դասագրքեր
Մարդակազմություն
Պրակ 2, դասախոսություններ, «Հոդաբանություն», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1922թ., 48 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ